Miljø

Når det kommer til bæredygtighed er Hamelin blandt frontløberne i branchen. Som en af verdens største producenter af papir og kontorartikler, føler vi en forpligtelse til at støtte bæredygtig udnyttelse af klodens ressourcer.

Derfor er alle vores papir produkter f.eks. produceret af træ fra bæredygtige skove. Det er vigtigt, ikke kun for skovens overlevelse men også de mange mennesker, som lever af skovene.

Certificeringer

EU Blomsten, Blue Angel, Svanemærket og NF Environment er alle blandt de mest kendte Europæiske Eco-certificeringer. Vi har forpligtet os til at uddanne og informere vores forbrugere omkring de miljøaftryk vores papirprodukter efterlader, for dermed at skabe et mere bæredygtig forbrug.

Hamelin garanterer at:

 • Alle vores produktspecifikationer løbende bliver revurderet for at sikre overensstemmelse med de strengeste miljøkriterier – herunder krav om de højeste miljøvenlige specifikationer for råmaterialer til fremstillingsprocesser.
 • Der kun bliver benyttet leverandører, der kan garantere sporbare leverancer, og som har en politik for bæredygtig forvaltning af skovressourcerne.
 • Der ikke bliver anvendt papir, der er fremstillet af tropisk træ.
 • At der ikke bliver anvendt papir, der er fremstillet af primære skove, eller træ fra følsomme områder med truede dyrearter.
 • Der bliver anvendt de mindst miljøbelastende råvarer og hjælpestoffer til produktion samt i produktionsprocesser.

Akkrediteringer

EU Blomsten
EU Blomsten er det officielle europæiske miljømærke. Blomsten blev etableret i 1992 af EU-Kommissionen. Den er producentens bevis for, at der er taget hensyn til forbrugernes sundhed og miljøet under produktionsprocessen fra start til slut.

Blomsten hører ind under Ecolabel-certificeringen, som tager hele produktets livscyklus i betragtning. Dvs. der kigges på alt fra udvinding af råstoffer over produktion til brug og bortskaffelse af produktet.

Mærket viser, at der er sat grænser for uønskede, usunde stoffer i varen, og at produktet er blandt de mindst miljøbelastende i sin kategori.

De strenge krav til kvalitet og brugsegenskaber sikrer at blomstermærkede produkter er af højeste kvalitet når det gælder bæredygtighed og sundhed.

Læs om EU Blomsten

Svanemærket
Svanemærket er det officielle nordiske miljømærke. Svanen er stiftet af Nordisk Ministerråd i 1989, og Danmark tilsluttede sig i 1997. Svanemærket er bevis på at varerne er blandt de mindst miljøbelastende i den pågældende varegruppe. Mærket sætter grænser for udledning af giftige stoffer og for indholdet af uønskede stoffer i varen. Sammen med EU Blomsten er Svanen Danmarks officielle miljømærke. Målet med miljømærkerne er at mindske forbrugets samlede miljøbelastning

Kriterierne for at opnå certificeringen er bl.a.

 • Ingen brug af stoffer, der nedbryder ozonlaget
 • Reduceret brug af farlige kemiske stoffer
 • Energibesparelser
 • Genanvendelse og minimering af affald
Læs om Svanemærket

Blue Angel
Blue Angel er er den tyske stats miljømærke. Mærket blev introduceret i 1977 og er verdens ældste miljøanmærkning. Produkter med Blue Angel mærkningen er mere miljø- og sundhedsvenlige i sammenligning med andre produkter i samme kategori uden mærket. Kriterierne for at opnå mærket er fastlagt med udgangspunkt i en livcyklusvurdering. Mærket er derfor sammenligneligt med Svanemærket og Blomsten. Dog kan mærket kun findes genbrugsvarer-, tjenester og papir.

Læs om Blue Angel

NF Environment
NF Environment er et fransk certificeringsmærke. Miljøcertificeringen er godkendt af AFNOR og det franske miljøministeriet og er det eneste anerkendte franske miljømærke. Kriterierne for at opnå mærket er fastlagt med udgangspunkt i en livcyklusvurdering, hvor der bliver taget højde for:

 • Anvendte råmaterialer
 • Produktion
 • Distribution og emballage
 • Anvendelse
 • Bortskaffelse

Disse kriterier er resultatet af forhandlinger mellem repræsentanter for producenter, forbrugere, miljø- beskyttelsesorganisationer og offentlige myndigheder.
Mærket garanterer kunden et miljørigtigt produkt, som ikke kun tager hensyn til miljøet men også er af ligeså høj kvalitet, som andre produkter i varegruppen.

Læs om NF Environment